Hlavní navigace


Přihlásit se


Statistiky

Artemis

ONLiNE

Hyperion

ONLiNE

Ares PTR

ONLiNE

Kronos I

ONLiNE

Kronos II

ONLiNE

Uptime: 0d 4h 41m   Další TB začína za: 40m   TB vlastní: Aliance

Login: ONLiNE

48%
52%

Uptime: 0d 14h 0m   Další WG začína za: 1h 28m   WG vlastní: Aliance

Login: ONLiNE

59%
41%

Uptime: 3d 19h 10m

Login: ONLiNE

60%
40%

Uptime: 0d 22h 40m

Login: ONLiNE

42%
58%

Uptime: 0d 18h 30m

Login: ONLiNE

46%
54%

Login: ONLiNE

10
Jan '17

1.díl – Titáni a vznik vesmíru

Kategorie: General

Dobrý den vážení hráči,

vzhledem k velkému zájmu o lore a zajímavosti, začínám od úplného začátku, kde to všechno začalo. A budeme se každý týden posouvat dál v příběhu. Budu se snažit dodržovat časovou linii jak to jenom půjde. Ale rozhodně si budeme muset dát nemálo odboček k místům, konkrétním hrdinům a krajinám krásného Azerothu.

Před dávnými časy, v hluboké temnotě se zrodil první impuls.

 • Na počátku byl vesmír tak horký a energický, že v něm nemohl existovat žádný život. Nemohly existovat žádné částice a síly, které dnes existují. Byly sjednocené v jediné síle.
 • Nakupila se tak obrovská energie, která způsobila, že samotný prostor expandoval.
 • V postupném ochlazování povstala první mocná rasa, aby přinesla stabilitu budoucím světům v právě vznikajícím vesmíru.
 • Povstali titáni.
 • Každý titán vládl jednomu aspektu.
 • Jsou známé dvě titánské rasy Vanir a Aesir.
 • Titáni, obrovití bohové z dalekých částí vesmíru, začali pracovat ve světech, na které narazili.
 • Pomalu vznikali nižší rasy, kterým dali titáni moc, aby mohli udržovat a chránit nově vytvořené světy.
 • Titáni měli plán nastolit řád místo chaosu.
 • Vedeni skupinou titánů známou jako Pantheon, titáni vnesli řád do milionů světů.
 • Pantheon, který usiloval o ochranu těchto světů, byl ostražitý vůči hrozbě v podobě ničemných bytostí z Netheru.
 • Tak jako vládl vesmírem řád, tak jeho protiklad tu zde byl i chaos. Nether, mezihvězdná dimenze magie chaosu. Spojovala nesčetné světy vesmíru, které byly domovem nekonečného počtu démonických bytostí.
 • Titáni usilovali o nalezení cesty jak čelit této hrozbě a navždy ji zastavit.
 • Sargeras bránil veškeré světy proti démonům a hrůzným stvořením, dokud úplně nezešílel a opustil Pantheon.
 • Bloudil temným prostorem vesmíru.
 • Došel k názoru, že vesmír zachrání jedině tak, že bude zničen. A tak začal budovat obrovskou armádu démonů.

Zajímavosti:

 • Další verze vzniku vesmíru je, že na počátku byla jedna obrovská bytost. Tak nepředstavitelné síly a rozměrů, že sahala nekonečně daleko. A byla tak všemohoucí, že dokázala vytvořit celý vesmír.
 • Titans the travelers/the makers byli titány obecně nazýváni díky jejich cestování temným prostorem mezi světy a tvořením těchto světů do podoby, která dávala život nižším rasám a bytostem.
 • Po odchodu titánů z Azerothu zde zanechali stavby známé jako Ulduar, Uldaman a stavby v Uldumu. Jsou dohady, že existují i další stavby, které tu zanechali ale o těch až později.
 • Leadrem Pantheonu je Aman’Thul.
 • Členové Pantheonu jsou Eonar, Norgannon, Khaz’Goroth, Aggramar (který vystřídal Sargerase) a Golganneth.
  Hráči si povětšinou myslí, že titány již ve hře viděli. Většinou jsou to jen jejich možné reprezentace a vizuály. Ve hře se však můžeme potkat s tzv titánskými strážci “titanic watchers“. Jsou to:
  Aman – Menethil Harbor, Auriaya – Ulduar, Freya – Ulduar, Avatar of Freya – Sholazar Basin, Hodir – Ulduar, Ironaya – Uldaman, Jotun – Path of the Titans (Dragonblight), Loken – Halls of Lighting (dungeon), Maiden of Grief – Halls of Stone (dungeon), Maiden of Virtue – Karazhan, Myzrael – Arathi Highlands, Odyn – Halls of Valor (dungeon – Legion), Thorim – Ulduar, Yotnar – Stormheim (Broken Isles – Legion).
  Tyto jména jistě nečteme naposledy a určitě si každého představíme jen co to dějově bude možné.
 • Celá titánská tématika, včetně jejich strážců na Azerothu vychází z řecké a vikingské mytologie.

<Anorien>