Hlavní navigace


Přihlásit se


Statistiky

Artemis

ONLiNE

Hades

ONLiNE

Hyperion

ONLiNE

Kronos

ONLiNE

Kronos III

ONLiNE

Uptime: 1d 9h 35m

Login: ONLiNE

46%
54%

Uptime: 0d 9h 40m

Login: ONLiNE

44%
56%

Uptime: 1d 22h 25m

Login: ONLiNE

7%
93%

Uptime: 1d 17h 43m

Login: ONLiNE

28%
72%

Uptime: 1d 10h 21m

Login: ONLiNE

48%
52%

Login: ONLiNE

24
Říj '17

Bugreport – přehled

Kategorie: Cataclysm

Vážení hráči,

dnes vám chceme přiblížit současný stav našeho Bugreportu, konkrétně přehled samotných reportů.

Reporty jsou rozděleny do několika skupin a to podle stavu v jakém se, v samotném procesu řešení chyby, nacházejí.
Pro přehlednost tyto skupiny popíšeme. Následně pak popíšeme celý proces co a jak se s reportem děje.

New– úplně nový report
Reopened – report s žádostí o otevření vzhledem k nově nalezené chybě
Confirmed – na tento status je posunut report „new“ po odsouhlasení popsané chyby
Fixed – chyba, která byla kompletně otestována a opravena
Won’t fix – report s chybou, která díky charakteru problému nebude opravována
Duplicate – report na chybu, na kterou již existuje dříve vytvořený report
Need info – k reportu je nutno doplnit důležité info k možnosti opravení
Not a Bug – report, jehož obsah není chybou
Need update – připravená oprava, kterou bude možné otestovat po provedení update serveru
Canceled – zrušeno
WotLK report – report, který obsahuje totožnou chybu jako na našem WotLK serveru (nyní již spíše nepoužívaný status)
Need Retest – žádost developerů o opětovné otestování popsané chyby
Later Content – chyba týkající se dalšího contentu
Minor Flaws – opravená chyba s drobnými rozdíly oproti originálu

Nejdříve hráč nahlásí chybu dle návodu k reportování. Takový report má status „New„. Poté, co nahlášenou chybu tester otestuje, je report změněn dle výsledku testování. Pokud je report sepsán správně a chyba je reprodukovatelná, dostane report status „Confirmed„. Report však může být duplicitní, pak tedy „Duplicate„, zcelá chybný „Canceled“ nebo „Won’t fix„, neobsahuje úplně informace „Need info„, hráč nahlásil problém, který ve skutečnosti chybou není „Not a Bug„, případně se týká pozdějšího contentu „Later Content„.
Po odsouhlasení testerem následuje práce developera. Po provedení opravy posune report na status „Need update„. Takový status je po nejbližším update serveru
otestován.
Po otestování pak máme další možnosti co se s reportem stane. Může se jednat o „Reopened„, kdy byla nalezena buď nová, případně původní a neopravená chyba. Pokud byla chyba v reportu opravena, ale u problému jsou ještě drobné, hlavní problém spíše neovlivňující, drobnosti, dostane report status „Minor Flaws„.
V případě, kdy byl problém v reportu zcela opraven je report označen jako „Fixed„. K takovému reportu je ještě sepsán krátký popis vyřešené chyby, tzv. ReportFix.
Tento popis je uložen v našem changelogu.

A jaký je tedy aktuální stav našich reportů?
Pokud budeme brát v potaz pouze relevantní reporty (vynecháme Won’t fix, Duplicate, Not a Bug, Canceled), dostaneme se k dnešku na celkový počet 10724 reportů.
Z tohoto celkového počtu pak máme plných 87% ve statusu Fixed.

Věřte, že toto číslo není konečné a my se budeme nadále snažit, aby procentuelní vyjádření opravených reportů stoupalo a tím a i vaše zábava na našich Cataclysm projektech.

Závěrem pak ještě nekolik odkazů vedoucích na Fixed report:

Artemis/Hades tým